Energy and Water Map - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Kat Enèji ak Dlo

Otorize Nouyòkè yo pou yo konprann enpak enèji, dlo, ak chanjman klima espas yo lwe ak achte yo.

Roughly 70 percent of New York’s greenhouse gas emissions come from buildings. The New York City Energy & Water Performance Map shows New Yorkers how their building compares to other similar buildings on energy and water management.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò