Geothermal - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Jeotèmal

Akselere chofaj distri jeotèmal.

Pou plis akselere tranzisyon an nan teknoloji enèji pwòp ak tranzisyon lwen chofaj ki baze sou gaz fosil, Vil la pran angajman pou l pouswiv yon pwojè demonstrasyon jeotèmal nan echèl distri a ann akò ak Lwa lokal 2 2022. Ponp chalè jeotèmik, oswa ponp chalè sous tè, konte sou tanperati konstan anba sifas Latè pou bay chofaj ak refwadisman pwòp epi efikas, pandan w ap itilize mwens elektrisite pase lòt kalite ponp chalè. Vil la te deja konstwi pwojè jeotèmik nan nivo bilding, enkli nan etablisman FDNY Rescue Company 2 nan Brooklyn ak nan PS 62 nan Staten Island. Apre li fin travay ak Konsèy Vil la pou pase lejislasyon, Vil la ap evalye posibilite sistèm nan echèl distri ki konekte plizyè bilding ak enfrastrikti pataje, ki ka reyalize plis efikasite ak maksimize benefis anviwònman an atravè chaj balanse ak yon divèsite sous tèmik ak lavabo.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò