Getting 97 Done - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

This comprehensive strategy for Local Law 97 lays out a set of action items the City will pursue and what form of collaboration it will seek to achieve climate mobilization under the law.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò