Climate Resiliency Design Guidelines - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Gid pou Konsepsyon rezistans klima

Asire pwojè vil ki konstwi jodi a pral prepare pou chanjman nan klima alavni.

Gid Konsepsyon Rezilyans Klima yo, lè l sèvi avèk syans ak rechèch dènye kri, tradui pwojeksyon chanjman klimatik ki ap gade nan lavni an konsèy teknik ke enjenyè ak achitèk pral itilize pandan y ap fè konsepsyon wout, bilding, sistèm egou, lopital, lojman piblik, ak lòt bagay enpòtan. enfrastrikti piblik. Sa asire ke pwojè ki konstwi jodi a pral prepare pou plizyè deseni move tan ki vin pi grav nan lavni epi yo ka kontinye bay Nouyòkè sèvis enpòtan yo.

 • Ekspansyon Etablisman Adolesan Horizon (ACS)
 • Revizyon Bibliyotèk Canarsie (BPL)
 • Kingsborough Community College Distribisyon tiyo chalè dlo cho (CUNY)
 • Amelyorasyon ak renovasyon nan Courthouse Queens (DCAS)
 • Queens County Farm Museum: New Education Center (DCLA)
 • Etap Harlem nan Gatehouse: Mizajou HVAC (DCLA)
 • Rekonstriksyon Estasyon Ponpe Paerdegat (DEP)
 • Owls Head Wastewater Recovery Resource Facility Ranplasman Prensipal Ponp Egou (DEP)
 • Rekonstriksyon wout Arcady (DEP)
 • Mid Staten Island Bluebelt (DEP/DOT)
 • Amelyorasyon Sant pou granmoun aje Leonard Covello (DFTA)
 • Amelyorasyon Abri Harlem (DHS)
 • Nouvo Etablisman Detansyon Manhattan (DOC)
 • Washington Heights Health Center Exterior Renovation (DOHMH)
 • Amelyorasyon Pyeton Square Square (DOT)
 • Harper Street Administration Building (DOT)
 • Rekonstriksyon pon Shore Road (DOT)
 • Queens 1 Luyster Creek Garage Construction (DSNY)
 • Brooklyn Army Terminal Elevators (EDC)
 • Hunters Point South Ferry Landing Reconstruction (EDC)
 • Renovasyon motè 91 (FDNY)
 • Amelyorasyon sèvis piblik Fort Totten (FDNY)
 • Renovasyon pasyèlman finanse yon etablisman lopital pedyatrik nan Staten Island (H+H)
 • Brownsville Community Center (HRA)
 • Gowanus Green, nouvo lojman abòdab (HPD)
 • Nouvo devlopman lojman abòdab nan Bronx (HPD)
 • Pwojè lojman abòdab renove nan Brooklyn (HPD)
 • Wagner Community Center (NYCHA)
 • Jefferson Playground Reconstruction (NYCHA)
 • 23rd Street Warehouse Rebuild (NYPD)
 • Rodman's Neck Facilities Improvements (NYPD)
 • Rekonstriksyon Sant Rekreyasyon Dalton (Pak)
 • Amelyorasyon Haffen Park (Pak)
 • Rekonstriksyon 107th Street Pier ak Bobby Wagner Walk (Pak)
 • Ekspansyon bibliyotèk Jackson Heights (QPL)
 • Konstriksyon yon nouvo lekòl nan Queens (SCA)
 • Konstriksyon yon nouvo lekòl – sit pou detèmine (SCA)

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò