Work - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Travay

Nan Vil Nouyòk, prensipal danje klimatik yo se chalè ekstrèm ak inondasyon. Sepandan, danje klima sa yo afekte kèk Nouyòkè plis pase lòt.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a