Social and Economic Opportunities - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Travay

Opòtinite Sosyal ak Ekonomik

Pandan n ap pran aksyon klimatik, nou gen opòtinite pou adrese diferans sosyal, ekonomik ak sante nan kominote nou yo ki vin pi grav pa enpak chanjman klimatik yo.

Jistis anviwònman an rekonèt entèseksyon enjistis ekonomik ak sosyal ak chanjman nan klima. Pou plis jistis anviwònman an nan vil nou an ak nan lemonn, MOCEJ ap avanse yon seri inisyativ pou asire Nouyòkè yo tout ka rekòlte benefis yon avni ki adapte klima a, asire tout pwojè ak pwogram vil yo avanse objektif klima ak jistis anviwònman an, kreye ak prepare Nouvo. Yòkè yo pou bon djòb vèt, ak tranzisyon kite yon ekonomi ki gen gaz fosil.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a