Social and Economic Opportunities - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Travay

Opòtinite Sosyal ak Ekonomik

Pandan n ap pran aksyon klimatik, nou gen opòtinite pou adrese diferans sosyal, ekonomik ak sante nan kominote nou yo ki vin pi grav pa enpak chanjman klimatik yo.

Jistis anviwònman an rekonèt entèseksyon enjistis ekonomik ak sosyal ak chanjman nan klima. Pou plis jistis anviwònman an nan vil nou an ak nan lemonn, MOCEJ ap avanse yon seri inisyativ pou asire Nouyòkè yo tout ka rekòlte benefis yon avni ki adapte klima a, asire tout pwojè ak pwogram vil yo avanse objektif klima ak jistis anviwònman an, kreye ak prepare Nouvo. Yòkè yo pou bon djòb vèt, ak tranzisyon kite yon ekonomi ki gen gaz fosil.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a