Coastal Surge Flooding - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Inondasyon vag kotyè yo

Chanjman klimatik la lakòz inondasyon pi souvan ak entans nan tanpèt bò lanmè ak ogmantasyon nivo lanmè.

Our coasts are vulnerable to flooding as a result of coastal surges, which happen when large amounts of water from the ocean rushes onto land, with potential damages to coastal communities and infrastructure. New York City’s low-lying areas are currently exposed to coastal surge flooding by tropical storms, such as Hurricane Sandy, and cold season nor’easters. During a storm, winds can push water towards the coast, causing storm surges. Coastal surge flooding is also exacerbated by sea level rise, which is associated with climate change. Since 1900, sea level in New York City has risen by about 12 inches and is projected to continue to increase as much as 5.4 feet by 2100, leading to increased frequency and intensity of coastal flooding.

Chanjman klimatik ak nivo lanmè k ap monte yo gen chans pou yo alimante tanpèt bò lanmè ki pi pwisan ak destriktif. Nan ane 2050 yo, yon tanpèt ki sanble ak Sandy te kapab lakòz $90 milya dola nan domaj ak pèt ekonomik – prèske senk fwa enpak Sandy. Chanjman klimatik genyen tou potansyèl pou entansifye tanpèt yo, tankou siklòn, ki ta ka gen plis enpak sou kominote kotyè yo. Aprann plis sou enpak klima nan lavni ak la NYC Panel on Climate Change, yon kò syantis devlope pwojeksyon klima lokal yo.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore Plis Defi Chanjman Klima