Careers - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Karyè

Nou chèche anplwaye ak estajyè ki motive tèt yo, analyse, ak kolaborasyon pou rantre nan ekip nou an epi kontribye nan politik piblik ki gen gwo enpak.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a