Contact Us - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Konsènan

Kontakte nou

  Mèsi pou soumèt!
  Nou pral tounen vin jwenn ou pi vit posib.
  Biwo Majistra'Jistis Klima ak Anviwònman

  City Hall

  New York, NY 10007

  Rekèt medya yo

  Members of the press may call (212) 346-5764 or

  email MOCEJ Press Secretary Amy Sohn, [email protected].

   

  Pran Aksyon

  Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

  Pran Aksyon Kounye a