Transportation - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Travay

Transpò

Asire Nouyòkè yo gen plis ak pi bon opsyon transpò dirab

Transpò se san lavi Vil la, ki pèmèt 8.8 milyon Nouyòkè vwayaje, abite, ak rekreye atravè senk minisipalite yo. Vas sistèm transpò piblik nou an, ansanm ak dansite nou an, te pèmèt kwasans dirab nou an, ekite sante avanse, epi pèmèt nou kenbe yon pi piti anprint kabòn per capita pase nenpòt lòt gwo vil Ozetazini. Objektif transpò nou yo se pou evite vwayaj nou pa bezwen, chanje vwayaj sa yo nou bezwen nan mòd ki ba kabòn, epi amelyore enfrastrikti ak teknoloji ki egziste deja pou pèmèt rediksyon emisyon an plis toujou.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a