Climate Change Challenges - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Defi Chanjman Klima

Chanjman klimatik ap afekte Vil Nouyòk ak rezidan li yo, epi li lakòz plis chalè ekstrèm, lapli ekstrèm, vag tanpèt kotyè yo, ak inondasyon kwonik mare yo. Eksplore paj ki anba yo pou aprann plis sou fason chanjman klimatik ap afekte vil nou an, kominote yo, popilasyon vilnerab yo, sante piblik, sistèm natirèl yo, enfrastrikti enpòtan yo, bilding yo ak ekonomi nou an.

En

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a