New York City Panel on Climate Change (NPCC) - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Panèl Vil Nouyòk sou Chanjman Klimatik (NPCC)

Òganizasyon konsiltatif endepandan vil Nouyòk ki fè sentèz enfòmasyon syantifik sou chanjman klimatik pou enfòme politik vil la.

Panèl Vil Nouyòk sou Chanjman Klima (NPCC) te kòmanse an 2009 e li te kodifye nan Lwa Lokal 42 2012 ak yon manda pou bay yon sous enfòmasyon syantifik otorite ak aksyonab sou chanjman nan klima alavni ak enpak potansyèl li yo. Iterasyon sot pase yo nan NPCC a te kenbe responsablite sa a nan pibliye rapò evalyasyon ki sentèz plizyè ane nan rechèch ak analiz.

 • Doktè Deborah Balk (ko-prezidan), Pwofesè Afè Piblik, Marxe School of Public and International Affairs, Baruch College nan City University of New York (CUNY); ak Pwofesè, Ekonomi, ak Sosyoloji Ph.D. Pwogram, CUNY Graduate Center
 • Dr Christian Braneon (ko-prezidan), Research Syantis, Baruch College nan City University of New York (CUNY); Ko-Direktè, Jistis Anviwònman ak Rezo Vil Klima Jis nan Enstiti Latè nan Inivèsite Columbia; Chèf Jistis Klima, Carbon Direct
 • Dr Robin Leichenko (ko-prezidan), Pwofesè ak Prezidan Jewografi, Rutgers University; ak Ko-Direktè, Rutgers Climate Institute
 • Joel Towers (ko-prezidan), Pwofesè nan Achitekti ak Design Dirab, Parsons School of Design; Direktè, Tishman Environment and Design Center; ak Pwofesè Inivèsite, New School University
 • Dr Ana Baptista, Asistan Pwofesè Pratik Pwofesyonèl, Politik Anviwònman ak Pwogram Gradye Jesyon Dirab, New School University; ak Direktè Asosye, Tishman Environment and Design Center, New School University
 • Doktè Sheila Foster, Scott K. Ginsburg Pwofesè nan Lwa Iben ak Politik, Georgetown University
 • Doktè Radley Horton, Pwofesè rechèch, Columbia University Lamont-Doherty Obsèvatwa Latè
 • Doktè Kim Knowlton, Senior Syantis, Konsèy Defans Resous Natirèl (NRDC); Direktè Adjwen, Sant Syans NRDC a; ak Asistan Pwofesè nan Syans Sante Anviwònman, Columbia University Mailman School of Public Health
 • Doktè Nicole Maher, Senior Coastal Syantis, Konsèvasyon Lanati
 • Doktè Thomas Matte, Konferansye Senior, Divizyon Syans Sante Anviwònman, Columbia University Mailman School of Public Health
 • Doktè Pyè Marcotullio, Pwofesè Jewografi ak Direktè Enstiti pou Vil Dirab, Hunter College; Asosye nan City University of New York (CUNY) Advanced Science Research Center (ASRC); ak Manm Fakilte, Pwogram Syans Latè ak Anviwònman, CUNY Graduate Center
 • Doktè Katherine McComas, Pwofesè, Depatman Kominikasyon, Cornell University
 • Doktè Timon McPhearson, Pwofesè, Ekoloji Iben ak Direktè, Laboratwa Sistèm Iben, New School University
 • Doktè Franco Montalto, Pwofesè ak Direktè, Laboratwa Jeni Resous Dlo Dirab, Drexel University; Fondatè ak Prezidan, eDesign Dynamics LLC; ak Direktè, North American Hub, Urban Climate Change Research Network (UCCRN)
 • Dr. Richard Moss, Senior Research Syantis, Joint Global Change Research Institute nan Pacific Northwest National Laboratory, University of Maryland
 • Doktè Philip Orton, Pwofesè Asosye rechèch, Jeni Oseyan, Stevens Institute of Technology
 • Dr Bernice Rosenzweig, Manm Fakilte, Syans Anviwònman, Sarah Lawrence College
 • Doktè John Kuo Wei Tchen, Clement A. Price Prezidan Istwa Piblik ak Syans Imanitè ak Direktè, Clement Price Enstiti sou Etnisite, Kilti ak Eksperyans modèn lan, Rutgers University - Newark
 • Dr Gernot Wagner, Ekonomis Klima, Columbia Business School

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò