Be a Buddy - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Fè yon zanmi

Fè yon zanmi: Yon modèl rezistans klima ki baze sou kominote a.

Be a Buddy se yon pwogram rezistans sosyal ki dirije kominote a ki konekte rezidan yo ki pi sansib a enpak danje ki gen rapò ak chanjman klimatik sou sante yo ak volontè ki bay chèk byennèt ak koneksyon ak sèvis vil la.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò