Be a Buddy - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Fè yon zanmi

Fè yon zanmi: Yon modèl rezistans klima ki baze sou kominote a.

Be a Buddy se yon pwogram rezistans sosyal ki dirije kominote a ki konekte rezidan yo ki pi sansib a enpak danje ki gen rapò ak chanjman klimatik sou sante yo ak volontè ki bay chèk byennèt ak koneksyon ak sèvis vil la.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò