ElectrifyNYC - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

ElectrifyNYC

Ede NYC rete fre, an sekirite, ak dirab

ElectrifyNYC (Electrify New York City) is a free program that helps NYC homeowners with green and efficient home upgrades so they can save money, make their homes more comfortable, and clean the air.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò