NYC Accelerator - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

NYC Accelerator

Bay konsèy gratis yon sèl-a-yon ekspè pou ede moun ki gen enterè nan bilding yo dekarbonize pwopriyete yo.

NYC Accelerator bay resous, fòmasyon, ak konsèy espesyalis yonn-a-one pou ede pwopriyetè bilding yo ak pwofesyonèl endistri yo amelyore efikasite enèji ak diminye emisyon kabòn nan bilding nan vil Nouyòk.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò