Energy Resiliency - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Rezilyans enèji

Prepare sistèm enèji nou yo pou enpak chanjman klimatik yo.

Sistèm enèji pwòp Vil Nouyòk dwe fèt pou fyab ak fleksibilite an fas a ogmante enpak klima sa yo.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò