Geothermal Systems and their Application in New York City - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Geothermal Systems and their Application in New York City

Geothermal energy is clean and renewable heat from the Earth. In addition to reducing emissions, the use of geothermal can provide building owners with energy cost savings, increased reliability, and reduced exposure to market energy price fluctuations. This report serves as a tool to help determine if geothermal energy systems are a viable solution for meeting a building’s energy requirements.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò