2014 New York City Clean Waterfront Plan - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

2014 New York City Clean Waterfront Plan

The NYC Clean Waterfront Plan includes a waterfront regulatory and administrative overview, preliminary assessment that will inform a more in-depth analysis, and recommendations to formalize and improve efforts to ensure a clean waterfront.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò