Sustainable Stormwater Management Plan - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Plan Dirab pou Jesyon Dlo Lapli

Plan Jesyon Dlo Tanpèt Dirab la te poze fondasyon pou amelyore kalite dlo nan pò nou an, ogmante opòtinite pou rekreyasyon, ak restore ekosistèm kotyè yo.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a