Neighborhood Coastal Flood Protection Guidance - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Oryantasyon Pwoteksyon Inondasyon Kotyè Katye yo

Oryantasyon Pwoteksyon Inondasyon Kotyè Katye yo

Rapò sa a bay gidans pou planifikasyon ak konsepsyon pwojè pwoteksyon bò lanmè nan katye yo ki ekitab, fleksib e ki byen fèt.

Vil Nouyòk te fè yon sentèz konesans kolektif ajans patnè Vil la yo ki te jwe yon wòl enstrimantal nan devlope pwojè sa yo atravè yon seri reyinyon ant ajans yo depi dezyèm mwatye 2020 jiska premye mwatye 2021 pou devlope rapò sa a.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò