Mayor's Carbon Challenge Progress Report - 2013 - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Mayor’s Carbon Challenge Progress Report – 2013

Participants from a range of sectors volunteer to participate in New York City’s Carbon Challenge and reduce their greenhouse gas emissions by 30% in ten years.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a