Hurricane Sandy Ten Years Later - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Hurricane Sandy Ten Years Later

Superstorm Sandy showed us the devastation that storms, supercharged by climate change, can bring to a city. Forty-four of our neighbors were taken from us. We lost grandparents, fathers, sons, mothers, daughters, friends. Our hearts were broken that day.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a