NPCC 2010 Report - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

NPCC 2010 Report

Adaptasyon Chanjman Klima nan Vil Nouyòk: Konstwi yon repons pou Jesyon Risk (Rapò 2010 Panèl Vil Nouyòk sou Chanjman Klimatik)

The NPCC is a panel of leading scientists, academics, and private-sector practitioners that advise New York City policy-makers on issues relating to climate change and adaptation.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò