NYC Greenhouse Gas Inventories - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

NYC Greenhouse Gas Inventories

Inventory of New York City Greenhouse Gas Emissions

Climate change has reached a crucial tipping point: our actions right now will determine the long-term health and even survival of our community and our planet. The City of New York has committed to do our part to fulfill the Paris Agreement by developing strategies to achieve carbon neutrality by 2050. In addition to fighting climate change, our actions will provide economic innovation, improved public health, and quality jobs for New Yorkers.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a